Ñ Robotika...

Ievads robotikā, to būvēšānā un programmēšanā.