z Pētniecība...

Pētnieciskā un eksperimentālā darbība zināšanu sabiedrības tehnoloģiju attīstībā, tās organizēšanas metodika dabaszinātnisko izziņas prasmju apgūšanai.