Pieejami četri programmas apguves varianti

Projekta ietvaros pedagogiem ir iespēja iegūt papildus kvalifikāciju B programmā (160 stundas).