Modernā Interešu Izglītība

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazinieties ar mums pa lajā norādītājiem kontaktiem!

  Twitter
M  mii@rtu.lv
L  Daina Kurnajeva
[  +371 27894154

Noderīgas saites
È  Tālākizglītība
È  Tālmācības studiju centrs
È  eBig3