b Radošās tehnoloģijas...

Radošums, inovāciju vadība un didaktika interešu izglītības procesa organizēšanā.